<meter id="l991t"></meter>
  <font id="l991t"></font>
  <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

  <sub id="l991t"></sub>

    <rp id="l991t"></rp>

    大悲咒

    大悲咒出自《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,是觀世音菩薩的大慈悲心,無上菩提心,以及濟世渡人,修道成佛的重要口訣。本咒是觀世音菩薩「大悲心陀羅尼經」中的主要部分,共有八十四句。其詳名為:「千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經大悲神咒!蛊涞妹挠蓙...[詳情]

    當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 大悲咒 >

    大悲咒注音

    \    ·
    ·
    ·
    ·
    duō    。
    。    ·
    ·
    ā


    。
    。    jié

    ·
    ·
    shuò    。
    。
    duǒ


    。
    。
    duǒ


    。
    。    jiā


    jiā

    。
    。

    ǎn
    。
    。


    。
    。

    shù    xiě
    。
    。


    duǒ
    ·
    ·

    méng
    ā


    。
    。

    ·
    ·
    shì


    léng
    tuó

    。
    。    ·
    ·


    jǐn
    chí
    。
    。


    duō
    shā
    miē
    。
    。    ā
    tuō
    ·
    ·
    dòu
    shū
    péng
    。
    。

    ā
    shì
    yùn
    。
    。
    duō
    ·
    ·
    duō
    ·
    ·    qié
    dòu
    。
    。


    zhí
    tuō
    。
    。

    ǎn
    。
    。
    ·
    ·
    ā    。
    。


    jiā

    。
    。

    jiā
    luó

    。
    。
    。
    。


    duǒ
    。
    。

    。
    。

    。
    。

    ·
    ·

    tuó
    yùn
    。
    。

    ·
    ·
    jié
    méng
    。
    。

    ·
    ·

    shé


    。
    。
    shé


    。
    。

    tuó

    tuó

    。
    。
    。
    。

    shì    。
    。

    zhē

    zhē

    。
    。    ·
    ·    。
    。
    。
    。

    。
    。

    shì

    shì

    。
    。

    ā

    shēn
    ·
    ·


    shě

    。
    。


    shā

    shēn
    。
    。    shě

    。
    。    。
    。    。
    。

    suō

    suō

    。
    。

    。
    。

    。
    。
    ·
    ·    。
    。


    tuó

    ·
    ·

    tuó

    。
    。

    。
    。    jǐn
    chí
    。
    。


    。
    。

    。
    。

    suō


    。
    。


    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。
    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。


    tuó


    。
    。

    shì    。
    。

    suō


    。
    。    jǐn
    chí
    。
    。

    suō


    。
    。

    。
    。

    suō


    。
    。    sēng
    ·
    ·
    ā

    qié

    。
    。

    suō


    。
    。

    suō    ·
    ·
    ā

    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。

    zhě


    ·
    ·
    ā

    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。


    tuó

    ·
    ·
    jié

    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。    jǐn
    chí
    ·
    ·

    qié


    。
    。

    suō


    。
    。
    ·
    ·
    shèng
    jié


    。
    。

    suō


    。
    。    ·
    ·
    duō    。
    。    ā


    。
    。

    。
    。

    shuò    。
    。

    suō


    。
    。

    ǎn
    ·
    ·

    diàn
    殿

    。
    。

    màn
    duō

    。
    。


    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。

    精彩推薦
    大香伊蕉在人线国产手机看片_真实国产乱拍福利露脸_亚洲欧美另类激情综合区_欧美伊人色综合久久天天

    <meter id="l991t"></meter>
     <font id="l991t"></font>
     <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

     <sub id="l991t"></sub>

       <rp id="l991t"></rp>