<meter id="l991t"></meter>
  <font id="l991t"></font>
  <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

  <sub id="l991t"></sub>

    <rp id="l991t"></rp>

    念佛圓通章

    大勢至菩薩圓通章出自《楞嚴經》第五卷,由于凈土宗第十三代祖師印光大師的提倡,成為中國凈土宗五經一論中的一品經。在楞嚴會上,釋迦牟尼佛詢問諸大菩薩進入禪定、獲得開悟的方法,大勢至菩薩說他以念佛方法修學成功,其關鍵在于“都攝六根,凈念相繼”,集中心思,憶佛念佛,維持凈念,相續不斷。...[詳情]

    大勢至菩薩念佛圓通章注音版


    shì
    zhì

    wáng

    ,
    ,


    tong
    lún

    shí
    ar


    ,
    ,

    cïng
    zuî

    ,
    ,
    dǐng    ,
    ,
    ãr
    bái

    yán    wǎng

    hãng

    shā
    jiã
    ,
    ,
    yǒu

    chū
    shì
    ,
    ,
    míng

    liàng
    guāng
    。
    。
    shí
    ar

    lái
    ,
    ,
    xiāng


    jiã
    。
    。

    zuì
    hîu

    ,
    ,
    míng
    chāo

    yua
    guāng
    ,
    ,


    jiào

    niàn

    sān
    mai
    。
    。    yǒu
    rãn
    ,
    ,

    zhuān
    wãi

    ,
    ,

    rãn
    zhuān
    wàng
    ,
    ,

    shì
    ar
    rãn
    ,
    ,
    ruî
    fãng

    fãng
    ,
    ,
    huî
    jiàn
    fēi
    jiàn
    。
    。
    ar
    rãn
    xiāng

    ,
    ,
    ar

    niàn
    shēn
    ,
    ,

    shì
    nǎi
    zhì
    cïng
    shēng
    zhì
    shēng
    ,
    ,
    tong

    xíng
    yǐng
    ,
    ,

    xiāng
    guāi

    shí
    fāng

    lái
    ,
    ,
    lián
    niàn
    zhîng
    shēng
    ,
    ,
    。
    。
    ruî

    táo
    shì
    ,
    ,
    suī


    wãi

    ruî


    ,
    ,    shí
    ,
    ,    shēng
    ,
    ,

    xiāng
    wãi
    yuǎn
    。
    。

    ruî
    zhîng
    shēng
    xīn
    ,
    ,


    niàn

    ,
    ,
    xiàn
    qián
    dāng
    lái
    ,
    ,

    dìng
    jiàn

    ,
    ,    yuǎn
    。
    。

    jiǎ
    fāng
    biàn
    便
    ,
    ,


    xīn
    kāi
    。
    。

    rǎn
    xiāng
    rãn
    ,
    ,
    shēn
    yǒu
    xiāng

    ,
    ,


    míng
    yuē
    xiāng
    guāng
    zhuāng
    yán
    。
    。

    běn
    yīn

    ,
    ,

    niàn

    xīn
    ,
    ,


    shēng
    rěn
    。
    。
    jīn


    jia
    ,
    ,
    shè
    niàn

    rãn
    ,
    ,
    guī

    jìng

    。
    。


    wan
    yuán
    tōng
    ,
    ,


    xu ǎn

    。
    。
    dōu
    shè
    liù
    gēn
    ,
    ,
    jìng
    niàn
    xiāng

    ,
    ,

    sān


    ,
    ,

    wãi


    。
    。

    精彩推薦
    大香伊蕉在人线国产手机看片_真实国产乱拍福利露脸_亚洲欧美另类激情综合区_欧美伊人色综合久久天天

    <meter id="l991t"></meter>
     <font id="l991t"></font>
     <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

     <sub id="l991t"></sub>

       <rp id="l991t"></rp>